Prev Week
Week: Year:

From 17/01/2022 to 23/01/2022

Current Week
Next Week
Calendar is empty
    

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG ĐOÀN KẾT

Cơ quan chủ quản: Ủy Ban nhân dân phường Đoàn Kết - Thị xã Buôn Hồ

Cơ quan thường trực: Đảng Ủy - HĐND - UBND - UBMTTQVN phường Đoàn Kết.

Trưởng Ban biên tập: Nguyễn Công Trường - Pct - UBND phường Đoàn Kết

Trụ sở:An Dương Vương - phường Đoàn Kết - Thị xã Buôn Hồ.
Điện thoại: 0976944494 Fax: Email: buonho@daklak.gov.vn

Thực hiện bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Đắk Lắk